Cho thuê VPS/Server có card đồ họa VGA để treo giả lập Android, treo game trên giả lập android, VPS treo game mobile điện thoại, VPS treo LDplayer, treo NOXplayer hoặc treo các game online có yêu cầu card màn hình.

Hiển thị một kết quả duy nhất