Cách cài đặt IIS từ Desktop GUI trên Windows Server 2016/VPS

Cách cài đặt IIS từ Desktop GUI trên Windows Server 2016-VPS

Nếu máy chủ của bạn đã cài đặt thành phần giao diện người dùng đồ họa, bạn cũng có thể cài đặt IIS từ Desktop GUI trên Windows Server 2016 ...

Continue Reading

Cách chuyển tiếp Port trên Server/VPS Windows

Cách chuyển tiếp Port trên Server-VPS Windows

Tường lửa Windows (Windows Firewall) là một tiện ích được bao gồm trong tất cả các phiên bản Windows. Nó bao gồm các tùy chọn để mở và đóng các ...

Continue Reading

Tắt Windows Update và Automatic Reboots trên Windows Server 2016

Tắt Windows Update và Automatic Reboots trên Windows Server 2016

Nhiều quản trị viên thích quản lý các bản cập nhật Windows theo cách thủ công. Vì để đảm bảo thời gian hoạt động và bảo mật của hệ thống. ...

Continue Reading

Cách cài đặt IIS với PowerShell trên Windows Server 2016/VPS

Cách cài đặt IIS với PowerShell trên Windows Server 2016-VPS

Nếu bạn chưa cài đặt GUI hoặc chỉ muốn sử dụng giao diện dòng lệnh PowerShell (CLI), hãy làm theo hướng dẫn cài đặt IIS với PowerShell trong bài viết ...

Continue Reading
X