Địa chỉ thuê VPS VN, VPS US chính hãng giá rẻ, VPS VN windows giá rẻ, VPS US Windows giá rẻ nhất, chất lượng tốt nhất. Các gói VPS tạo nên thương hiệu của chúng tôi gồm: VPS US chính hãng giá rẻ, VPS VN giá rẻ, VPS cấu hình cao dung lượng lớn giá rẻ, VPS server có VGA, GPU như sau:

1. Các gói VPS US giá rẻ.

Gói Thông số VNĐ/THÁNG  
US#1 RAM: 1 GB
CPU: 1 Core
SSD: 30 GB
Bandwidth: Unlimited
Port: 1000 Mbps
IPv4: 1 Địa chỉ
129.000 Đăng ký
Gói Thông số VNĐ/THÁNG  
US#2 RAM: 2 GB
CPU: 1 Core
SSD: 30 GB
Bandwidth: Unlimited
Port: 1000 Mbps
IPv4: 1 Địa chỉ
159.000 Đăng ký
Gói Thông số VNĐ/THÁNG  
US#3 RAM: 2 GB
CPU: 2 Cores
SSD: 30 GB
Bandwidth: Unlimited
Port: 1000 Mbps
IPv4: 1 Địa chỉ
179.000 Đăng ký
Gói Thông số VNĐ/THÁNG  
US#4 RAM: 4 GB
CPU: 2 Cores
SSD: 60 GB
Bandwidth: Unlimited
Port: 1000 Mbps
IPv4: 1 Địa chỉ
319.000 Đăng ký
Gói Thông số VNĐ/THÁNG  
US#5 RAM: 8 GB
CPU: 4 Cores
SSD: 90 GB
Bandwidth: Unlimited
Port: 1000 Mbps
IPv4: 1 Địa chỉ
579.000 Đăng ký
Gói Thông số VNĐ/THÁNG  
US#6 RAM: 16 GB
CPU: 8 Cores
SSD: 120 GB
Bandwidth: Unlimited
Port: 1000 Mbps
IPv4: 1 Địa chỉ
919.000 Đăng ký

2. Các gói VPS VN giá rẻ

GóiThông sốVNĐ/THÁNG 
VN#1RAM: 1 GB
CPU: 1 Core
SSD: 30 GB
Bandwidth: Unlimited
Port: 1000 Mbps
IPv4: 1 Địa chỉ
149.000Đăng ký
GóiThông sốVNĐ/THÁNG 
VN#2RAM: 2 GB
CPU: 1 Core
SSD: 30 GB
Bandwidth: Unlimited
Port: 1000 Mbps
IPv4: 1 Địa chỉ
179.000Đăng ký
GóiThông sốVNĐ/THÁNG 
VN#3RAM: 2 GB
CPU: 2 Cores
SSD: 30 GB
Bandwidth: Unlimited
Port: 1000 Mbps
IPv4: 1 Địa chỉ
229.000Đăng ký
GóiThông sốVNĐ/THÁNG 
VN#4RAM: 4 GB
CPU: 2 Cores
SSD: 60 GB
Bandwidth: Unlimited
Port: 1000 Mbps
IPv4: 1 Địa chỉ
329.000Đăng ký
GóiThông sốVNĐ/THÁNG 
VN#5RAM: 8 GB
CPU: 4 Cores
SSD: 90 GB
Bandwidth: Unlimited
Port: 1000 Mbps
IPv4: 1 Địa chỉ
579.000Đăng ký
GóiThông sốVNĐ/THÁNG 
VN#6RAM: 16 GB
CPU: 8 Cores
SSD: 120 GB
Bandwidth: Unlimited
Port: 1000 Mbps
IPv4: 1 Địa chỉ
1.090.000Đăng ký

3. Dedicated Server US

GóiThông sốVNĐ/THÁNG 
SUS#1RAM: 8 GB
CPU: Xeon 3440
HDD: 2x2TB
Bandwidth: Unlimited
Port: 1000 Mbps
IPv4: 1 Địa chỉ
1.200.000Liên hệ
GóiThông sốVNĐ/THÁNG 
SUS#2RAM: 16 GB
CPU: Dual L5420
HDD: 2x2TB
Bandwidth: Unlimited
Port: 1000 Mbps
IPv4: 1 Địa chỉ
1.500.000Liên hệ
GóiThông sốVNĐ/THÁNG 
SUS#3RAM: 96 GB
CPU: Dual E5-2670
SSD 960GB + 1TB HDD
Bandwidth: Unlimited
Port: 1000 Mbps
IPv4: 1 Địa chỉ
2.750.000Liên hệ
GóiThông sốVNĐ/THÁNG 
SUS#4RAM: 128GB
CPU: Dual E5 2670
SSD 960GB+1TB HDD
Bandwidth: Unlimited
Port: 1000 Mbps
IPv4: 1 Địa chỉ
4.250.000Liên hệ

4. Dedicated Server Việt Nam

GóiThông sốVNĐ/THÁNG 
SVN#1RAM: 96 GB
CPU: 16 Core, 32 Threads
SSD: 960 GB
Bandwidth: Unlimited
Port: 1000 Mbps
IPv4: 1 Địa chỉ
3.550.000Đăng ký

5. Các gói GPU Server (NVIDIA và AMD)

Server có GPU NVIDIA

(Render Video; Mọi giả lập Android; Photoshop; CAD; Game đồ họa; DirectX 12)

GóiThông sốVNĐ/THÁNG 
N#1RAM: 16 GB
CPU: Xeon X3440
SSD: 120+960 GB
Bandwidth: Unlimited
Port: 100 Mbps
IPv4: USA (Mỹ)
GPU: NVIDIA 1GB
1.700.000Đăng ký
GóiThông sốVNĐ/THÁNG 
N#2RAM: 32 GB
CPU: 12 Threads
SSD: 120+960 GB
Bandwidth: Unlimited
Port: 100 Mbps
IPv4: USA (Mỹ)
GPU: NVIDIA 2GB
2.200.000Đăng ký
GóiThông sốVNĐ/THÁNG 
N#3RAM: 64 GB
CPU: 16 Threads
SSD: 120+960 GB
Bandwidth: Unlimited
Port: 100 Mbps
IPv4: USA (Mỹ)
GPU: NVIDIA 12GB
3.650.000Đăng ký

VPSchinhhang.com là dịch vụ cung cấp VPS Server chính hãng chất lượng cao với giá rẻ nhất. Chúng tôi mong muốn được phục vụ khách hàng lâu dài và ổn định.