Địa chỉ thuê VPS VN, VPS US chính hãng giá rẻ, VPS VN windows giá rẻ, VPS US Windows giá rẻ nhất, chất lượng tốt nhất. Các gói VPS tạo nên thương hiệu của chúng tôi gồm: VPS US chính hãng giá rẻ, VPS VN giá rẻ, VPS cấu hình cao dung lượng lớn giá rẻ, VPS server có VGA, GPU như sau:

1. Các gói VPS US giá rẻ.

Gói Thông số VNĐ/THÁNG  
US#1 RAM: 1 GB
CPU: 1 Core
SSD: 30 GB
Bandwidth: Unlimited
Port: 1000 Mbps
IPv4: 1 Địa chỉ
129.000 Đăng ký
Gói Thông số VNĐ/THÁNG  
US#2 RAM: 2 GB
CPU: 1 Core
SSD: 30 GB
Bandwidth: Unlimited
Port: 1000 Mbps
IPv4: 1 Địa chỉ
159.000 Đăng ký
Gói Thông số VNĐ/THÁNG  
US#3 RAM: 2 GB
CPU: 2 Cores
SSD: 30 GB
Bandwidth: Unlimited
Port: 1000 Mbps
IPv4: 1 Địa chỉ
179.000 Đăng ký
Gói Thông số VNĐ/THÁNG  
US#4 RAM: 4 GB
CPU: 2 Cores
SSD: 60 GB
Bandwidth: Unlimited
Port: 1000 Mbps
IPv4: 1 Địa chỉ
319.000 Đăng ký
Gói Thông số VNĐ/THÁNG  
US#5 RAM: 8 GB
CPU: 4 Cores
SSD: 90 GB
Bandwidth: Unlimited
Port: 1000 Mbps
IPv4: 1 Địa chỉ
579.000 Đăng ký
Gói Thông số VNĐ/THÁNG  
US#6 RAM: 16 GB
CPU: 8 Cores
SSD: 120 GB
Bandwidth: Unlimited
Port: 1000 Mbps
IPv4: 1 Địa chỉ
919.000 Đăng ký

2. Các gói VPS VN giá rẻ

GóiThông sốVNĐ/THÁNG 
VN#1RAM: 1 GB
CPU: 1 Core
SSD: 30 GB
Bandwidth: Unlimited
Port: 1000 Mbps
IPv4: 1 Địa chỉ
149.000Đăng ký
GóiThông sốVNĐ/THÁNG 
VN#2RAM: 2 GB
CPU: 1 Core
SSD: 30 GB
Bandwidth: Unlimited
Port: 1000 Mbps
IPv4: 1 Địa chỉ
179.000Đăng ký
GóiThông sốVNĐ/THÁNG 
VN#3RAM: 2 GB
CPU: 2 Cores
SSD: 30 GB
Bandwidth: Unlimited
Port: 1000 Mbps
IPv4: 1 Địa chỉ
229.000Đăng ký
GóiThông sốVNĐ/THÁNG 
VN#4RAM: 4 GB
CPU: 2 Cores
SSD: 60 GB
Bandwidth: Unlimited
Port: 1000 Mbps
IPv4: 1 Địa chỉ
329.000Đăng ký
GóiThông sốVNĐ/THÁNG 
VN#5RAM: 8 GB
CPU: 4 Cores
SSD: 90 GB
Bandwidth: Unlimited
Port: 1000 Mbps
IPv4: 1 Địa chỉ
579.000Đăng ký
GóiThông sốVNĐ/THÁNG 
VN#6RAM: 16 GB
CPU: 8 Cores
SSD: 120 GB
Bandwidth: Unlimited
Port: 1000 Mbps
IPv4: 1 Địa chỉ
1.090.000Đăng ký

3. Dedicated Server US

GóiThông sốVNĐ/THÁNG 
SUS#1RAM: 96 GB
CPU: 16 Core, 32 Threads
SSD: 2×480 GB
Bandwidth: Unlimited
Port: 1000 Mbps
IPv4: 1 Địa chỉ
2.990.000Đăng ký
GóiThông sốVNĐ/THÁNG 
SUS#2RAM: 128 GB
CPU: 16 Core, 32 Threads
SSD: 2×480 GB
Bandwidth: Unlimited
Port: 1000 Mbps
IPv4: 1 Địa chỉ
3.990.000Đăng ký
GóiThông sốVNĐ/THÁNG 
SUS#3RAM: 192 GB
CPU: 16 Core, 32 Threads
SSD: 2×480 GB
Bandwidth: Unlimited
Port: 1000 Mbps
IPv4: 1 Địa chỉ
4.990.000Đăng ký
GóiThông sốVNĐ/THÁNG 
SUS#4RAM: 256GB
CPU: 16 Core, 32 Threads
SSD: 2×480 GB
Bandwidth: Unlimited
Port: 1000 Mbps
IPv4: 1 Địa chỉ
5.990.000Đăng ký

4. Dedicated Server Việt Nam

GóiThông sốVNĐ/THÁNG 
SVN#1RAM: 32 GB
CPU: 16 Core, 32 Threads
SSD: 480 GB
Bandwidth: Unlimited
Port: 1000 Mbps
IPv4: 1 Địa chỉ
1.990.000Đăng ký
GóiThông sốVNĐ/THÁNG 
SVN#2RAM: 96 GB
CPU: 16 Core, 32 Threads
SSD: 480 GB
Bandwidth: Unlimited
Port: 1000 Mbps
IPv4: 1 Địa chỉ
2.990.000Đăng ký

5. Các gói VPS Đức cấu hình cao

VPS Linux cấu hình cao giá rẻ

GóiThông sốVNĐ/THÁNG 
DE#1RAM: 8 GB
CPU: 4 Core
SSD: 200 GB
Bandwidth: Unlimited
Port: 200 Mbps
IPv6: 1 Địa chỉ
400.000Đăng ký
GóiThông sốVNĐ/THÁNG 
DE#2RAM: 16 GB
CPU: 6 Core
SSD: 400 GB
Bandwidth: Unlimited
Port: 400 Mbps
IPv6: 1 Địa chỉ
470.000Đăng ký
GóiThông sốVNĐ/THÁNG 
DE#3RAM: 30 GB
CPU: 9 Cores
SSD: 800 GB
Bandwidth: Unlimited
Port: 400 Mbps
IPv6: 1 Địa chỉ
620.000Đăng ký

VPS Windows cấu hình cao giá rẻ

GóiThông sốVNĐ/THÁNG 
DE#4RAM: 8 GB
CPU: 4 Core
SSD: 200 GB
Bandwidth: Unlimited
Port: 200 Mbps
IPv6: 1 Địa chỉ
490.000Đăng ký
GóiThông sốVNĐ/THÁNG 
DE#5RAM: 16 GB
CPU: 6 Core
SSD: 400 GB
Bandwidth: Unlimited
Port: 400 Mbps
IPv6: 1 Địa chỉ
720.000Đăng ký
GóiThông sốVNĐ/THÁNG 
DE#6RAM: 30 GB
CPU: 9 Cores
SSD: 800 GB
Bandwidth: Unlimited
Port: 400 Mbps
IPv6: 1 Địa chỉ
1.200.000Đăng ký

6. VPS/Dedicated Server có VGA treo game, treo giả lập Android

GóiThông sốVNĐ/THÁNG 
VG#1RAM: 4GB
Intel Core 2 Duo E5700
DISK: 250 GB HDD
Bandwidth: Unlimited
Port: 1000 Mbps
IPv6: 1 Địa chỉ/USA
990.000
VG#2 RAM: 8GB
Intel Xeon E3-1220
DISK: 2TB HDD
Bandwidth: Unlimited
Port: 1000 Mbps
IPv6: 1 Địa chỉ/Pháp
1.050.000
VG#3 RAM: 8GB
Intel Core i3-2130
DISK: 2TB HDD
Bandwidth: Unlimited
Port: 1000 Mbps
IPv6: 1 Địa chỉ/Canada
1.050.000
VG#4 RAM: 16GB
Intel Core i5-2300
DISK: 2TB HDD
Bandwidth: Unlimited
Port: 1000 Mbps
IPv6: 1 Địa chỉ/Canada
1.250.000
VG#5RAM: 32 GB
Inteo Xeon E3 1246 – 6 Core
DISK: 1TB HDD
Bandwidth: Unlimited
Port: 1000 Mbps
IPv6: 1 Địa chỉ
1.980.000Đăng ký
GóiThông sốVNĐ/THÁNG 
VG#6RAM: 32 GB
Intel Core i7-4770 – 4 Core
SSD: 480 GB
Bandwidth: Unlimited
Port: 1000 Mbps
IPv6: 1 Địa chỉ
2.350.000Đăng ký

VPSchinhhang.com là dịch vụ cung cấp VPS Server chính hãng chất lượng cao với giá rẻ nhất. Chúng tôi mong muốn được phục vụ khách hàng lâu dài và ổn định.