VPS GPU Nivida

Dịch vụ VPS có GPU Nivida giá chỉ từ 149.000đ/tháng.

GPU VPS VN RAM 8 CPU 4

VPS ảo hóa NVME
8 GB RAM
4 CPU Intel Xeon
40 GB SSD
01 IPv4 dùng riêng tại Việt Nam
Tốc độ mạng 1000 Mbps
GPU NVIDIA
Dùng cho Bluestacks, treo game online, chơi game MU, Võ Lâm, Fifa Online 4...

GPU Server USA RAM 16 CPU 8

Máy chủ vật lý
16 GB RAM
8 CPU Intel Xeon
120GB+ 960GB SSD
01 IPv4 dùng riêng tại USA
Tốc độ mạng 100 Mbps
GPU NVIDIA
Dùng cho Bluestacks, Noxplayer, LDplayer, giả lập android, chơi game...

GPU Server USA RAM 32 CPU 8

Máy chủ vật lý
32 GB RAM
8 CPU Intel Xeon
120GB+ 960GB SSD
01 IPv4 dùng riêng tại USA
Tốc độ mạng 100 Mbps
GPU NVIDIA
Dùng cho Bluestacks, Noxplayer, LDplayer, giả lập android, chơi game...

GPU Server USA RAM 32 CPU 8 P1000

Máy chủ vật lý
32 GB RAM
8 CPU Intel Xeon
120GB+ 960GB SSD
01 IPv4 dùng riêng tại USA
Tốc độ mạng 100 Mbps
GPU NVIDIA Quadro P1000
Dùng cho Bluestacks, Noxplayer, LDplayer, giả lập android, chơi game...

GPU Server USA RAM 64 CPU 16

Máy chủ vật lý
64 GB RAM
16 CPU Intel Xeon
120GB+ 960GB SSD
01 IPv4 dùng riêng tại USA
Tốc độ mạng 100 Mbps
GPU NVIDIA
Dùng cho Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo AI, Học máy Deeplearning...

GPU Server RAM 128 CPU 16

Máy chủ vật lý
128 GB RAM
16 CPU Intel Xeon
120GB+ 960GB SSD
01 IPv4 dùng riêng tại USA
Tốc độ mạng 100 Mbps
GPU NVIDIA
Dùng cho Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo AI, Học máy Deeplearning...