VPS France

Dịch vụ VPS Pháp giá chỉ từ 149.000đ/tháng.

VPS FR RAM 1 CPU 1

1 GB RAM
1 CPU Intel Xeon
25 GB SSD
01 IPv4 dùng riêng tại Pháp
Tốc độ mạng 1000 Mbps
Đã cài sẵn hệ điều hành Windows/Linux

VPS FR RAM 2 CPU 1

2 GB RAM
1 CPU Intel Xeon
25 GB SSD
01 IPv4 dùng riêng tại Pháp
Tốc độ mạng 1000 Mbps
Đã cài sẵn hệ điều hành Windows/Linux

VPS FR RAM 2 CPU 2

2 GB RAM
2 CPU Intel Xeon
25 GB SSD
01 IPv4 dùng riêng tại Pháp
Tốc độ mạng 1000 Mbps
Đã cài sẵn hệ điều hành Windows/Linux

VPS FR RAM 4 CPU 2

4 GB RAM
2 CPU Intel Xeon
30 GB SSD
01 IPv4 dùng riêng tại Pháp
Tốc độ mạng 1000 Mbps
Đã cài sẵn hệ điều hành Windows/Linux

VPS FR RAM 4 CPU 4

4 GB RAM
4 CPU Intel Xeon
50 GB SSD
01 IPv4 dùng riêng tại Pháp
Tốc độ mạng 1000 Mbps
Đã cài sẵn hệ điều hành Windows/Linux

VPS FR RAM 8 CPU 4

8 GB RAM
4 CPU Intel Xeon
60 GB SSD
01 IPv4 dùng riêng tại Pháp
Tốc độ mạng 1000 Mbps
Đã cài sẵn hệ điều hành Windows/Linux

VPS FR RAM 8 CPU 8

8 GB RAM
8 CPU Intel Xeon
90 GB SSD
01 IPv4 dùng riêng tại Pháp
Tốc độ mạng 1000 Mbps
Đã cài sẵn hệ điều hành Windows/Linux

VPS FR RAM 16 CPU 8

16 GB RAM
8 CPU Intel Xeon
90 GB SSD
01 IPv4 dùng riêng tại Pháp
Tốc độ mạng 1000 Mbps
Đã cài sẵn hệ điều hành Windows/Linux