VPS Russia

Dịch vụ VPS Nga giá chỉ từ 265.000đ/tháng.

VPS RU RAM 4 CPU 2

4 GB RAM
2 CPU Intel Xeon
50 GB HDD
01 IPv4 dùng riêng tại Nga
Tốc độ mạng 100 Mbps
Đã cài sẵn hệ điều hành Windows/Linux

VPS RU RAM 6 CPU 4

6 GB RAM
4 CPU Intel Xeon
60 GB HDD
01 IPv4 dùng riêng tại Nga
Tốc độ mạng 100 Mbps
Đã cài sẵn hệ điều hành Windows/Linux

VPS RU RAM 8 CPU 4

8 GB RAM
4 CPU Intel Xeon
80 GB HDD
01 IPv4 dùng riêng tại Nga
Tốc độ mạng 100 Mbps
Đã cài sẵn hệ điều hành Windows/Linux

VPS RU RAM 10 CPU 6

10 GB RAM
6 CPU Intel Xeon
90 GB HDD
01 IPv4 dùng riêng tại Nga
Tốc độ mạng 100 Mbps
Đã cài sẵn hệ điều hành Windows/Linux

VPS RU RAM 14 CPU 10

14 GB RAM
10 CPU Intel Xeon
160 GB HDD
01 IPv4 dùng riêng tại Nga
Tốc độ mạng 100 Mbps
Đã cài sẵn hệ điều hành Windows/Linux

VPS RU RAM 16 CPU 16

16 GB RAM
16 CPU Intel Xeon
200 GB HDD
01 IPv4 dùng riêng tại Nga
Tốc độ mạng 100 Mbps
Đã cài sẵn hệ điều hành Windows/Linux