VPS Thái Lan

Dịch vụ VPS Thái Lan giá chỉ từ 185.000đ/tháng.

VPS TH RAM 1 CPU 1

1 GB RAM
1 CPU Intel Xeon
40 GB SSD
01 IPv4 dùng riêng tại Thái Lan
Tốc độ mạng 1000 Mbps
Đã cài sẵn hệ điều hành Windows/Linux

VPS TH RAM 2 CPU 1

2 GB RAM
1 CPU Intel Xeon
40 GB SSD
01 IPv4 dùng riêng tại Thái Lan
Tốc độ mạng 1000 Mbps
Đã cài sẵn hệ điều hành Windows/Linux

VPS TH RAM 4 CPU 2

4 GB RAM
2 CPU Intel Xeon
80 GB SSD
01 IPv4 dùng riêng tại Thái Lan
Tốc độ mạng 1000 Mbps
Đã cài sẵn hệ điều hành Windows/Linux

VPS TH RAM 8 CPU 2

8 GB RAM
2 CPU Intel Xeon
160 GB SSD
01 IPv4 dùng riêng tại Thái Lan
Tốc độ mạng 1000 Mbps
Đã cài sẵn hệ điều hành Windows/Linux

VPS TH RAM 8 CPU 4

8 GB RAM
4 CPU Intel Xeon
160 GB SSD
01 IPv4 dùng riêng tại Thái Lan
Tốc độ mạng 1000 Mbps
Đã cài sẵn hệ điều hành Windows/Linux

VPS TH RAM 16 CPU 4

16 GB RAM
4 CPU Intel Xeon
160 GB SSD
01 IPv4 dùng riêng tại Thái Lan
Tốc độ mạng 1000 Mbps
Đã cài sẵn hệ điều hành Windows/Linux