VPS Hà Lan

Dịch vụ VPS Hà Lan giá chỉ từ 265.000đ/tháng.

VPS NL RAM 4 CPU 2

4 GB RAM
2 CPU Intel Xeon
50 GB SSD
01 IPv4 dùng riêng tại Hà Lan
Tốc độ mạng 100 Mbps
Đã cài sẵn hệ điều hành Windows/Linux

VPS NL RAM 6 CPU 4

6 GB RAM
4 CPU Intel Xeon
60 GB SSD
01 IPv4 dùng riêng tại Hà Lan
Tốc độ mạng 100 Mbps
Đã cài sẵn hệ điều hành Windows/Linux

VPS NL RAM 8 CPU 4

8 GB RAM
4 CPU Intel Xeon
80 GB SSD
01 IPv4 dùng riêng tại Hà Lan
Tốc độ mạng 100 Mbps
Đã cài sẵn hệ điều hành Windows/Linux

VPS NL RAM 10 CPU 6

10 GB RAM
6 CPU Intel Xeon
90 GB SSD
01 IPv4 dùng riêng tại Hà Lan
Tốc độ mạng 100 Mbps
Đã cài sẵn hệ điều hành Windows/Linux

VPS NL RAM 14 CPU 10

14 GB RAM
10 CPU Intel Xeon
160 GB SSD
01 IPv4 dùng riêng tại Hà Lan
Tốc độ mạng 100 Mbps
Đã cài sẵn hệ điều hành Windows/Linux

VPS NL RAM 16 CPU 16

16 GB RAM
16 CPU Intel Xeon
200 GB SSD
01 IPv4 dùng riêng tại Hà Lan
Tốc độ mạng 100 Mbps
Đã cài sẵn hệ điều hành Windows/Linux