Focus sản phẩm khi dropship

Làm thế nào để tập chung được vào một số sản phẩm hiệu quả khi mà trong quá trình import sản phẩm, bạn thường import nhiều sản phẩm vào store, có thể vài trăm, vài ngàn đến vài trăm ngàn sản phẩm trên store. Bài viết này mình sẽ chia sẻ cách để bạn tối ưu dropship store và focus được các sản phẩm hiệu quả nhất.

Khi Chạy marketing bằng hình thức quảng Cáo qua Facebook hoặc Google Shopping. Bạn check các sản phẩm, tối ưu từ khóa, description … cho sản phẩm để tối ưu với Google, Facebook để tìm Winning Products. Đối với những sản phẩm không Win, thường thì chúng ta sẽ bỏ qua hoặc delete khỏi store của bạn. Nhưng, với AutoDropships Store . Thì tốt nhất, bạn không nên xóa các sản phẩm đó trong store, mà cứ để đó trong store để tận dụng lượng traffic free từ Google Search cho các sản phẩm đó.

Vì vậy, để tối ưu. thì nền tảng AutoDropships cung cấp công cụ dùng để Focus các sản phẩm đó trong store của bạn

Dropship store
Dropship store

Trong AutoDropships Platform. Có 2 loại sản phẩm.

  1. Normal Products: Đây là tất cả các loại sản phẩm trong store mà bạn đã add vào.
  2. Focus Products: Đây là các sản phẩm mà bạn target trong hàng trăm nghìn sản phẩm để chạy quảng cáo trên các kênh Google Shopping, Bing Shopping, Facebook …

Quản lý Focus Products: Bạn vào Products -> All Products. trên top bar, có Focus Products như hình ở trên. để chuyển một sản phẩm thường thành Focus product.

Bạn click vào biểu tượng FP như hình dưới để kích hoạt Focus product.

Kích hoạt Focus product

Hoặc trong phần edit sản phẩm như hình ở dưới để kích hoạt Focus product cho sản phẩm đó.

Focus product

Sau này bạn Build Feed cho Store của bạn, bạn có thể build feed cho các sản phẩm mà bạn đã focus mà thôi! Trên đây là hướng dẫn cách focus sản phẩm tốt nhất trên store của bạn trong quá trình dropshipping store dựa trên plugin AutoDropships.

Leave A Comment

What’s happening in your mind about this post !

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

X