Cách cài đặt Git trên VPS Linux

Tác giả: VPS chính hãng 31 tháng 07, 2023

Cài đặt Git trên Linux mang đến cho bạn tốc độ và hiệu suất. Nó được xây dựng để hoạt động trên nhân Linux, vì vậy nó có thể xử lý các kho lưu trữ lớn. Nếu bạn muốn giảm chi phí và thời gian chạy liên quan đến ngôn ngữ cấp cao hơn C, thì đây là thứ bạn cần. Trong bài viết này, bạn sẽ biết định nghĩa về Git, các bước cần thiết để cài đặt nó trên Linux, và cuối cùng là cách tạo một dự án mới và thực hiện các thay đổi đối với kho lưu trữ Git. Hãy cùng theo dõi!

Giới thiệu về Git

Git là một hệ thống kiểm soát phiên bản phân tán mã nguồn mở và miễn phí. Cả dự án từ nhỏ đến rất lớn đều được Git xử lý với tốc độ cao và hiệu quả. Git thực sự nhanh để thực hiện tất cả các hoạt động cục bộ. Các hệ thống tập trung yêu cầu phải giao tiếp liên tục với máy chủ ở đâu đó sẽ minh chứng cho tốc độ khổng lồ của Git. Nó cho phép nhiều nhà phát triển làm việc cùng nhau, đồng thời theo dõi các thay đổi trong mã nguồn. Để tìm ra cách tốt nhất để quản lý các phiên bản mã khác nhau, hãy theo dõi nội dung tiếp theo để xem cách hợp nhất chúng với mã chính sau khi thử nghiệm.

Git và GitHub không giống nhau vì Git là một hệ thống kiểm soát để quản lý lịch sử mã nguồn. Còn GitHub là dịch vụ lưu trữ cho kho Git và cung cấp quyền kiểm soát truy cập cũng như một số tính năng cộng tác. Bạn không cần cài đặt git để sử dụng github. Nhưng bạn cần cân nhắc rằng nếu bạn cần sử dụng Visual Studio, thì GitHub cũng được yêu cầu. Ngoài ra, bạn phải cài đặt và định cấu hình Git trên máy tính của mình để sử dụng lệnh Git. Do đó, bạn có thể cài đặt GitHub CLI để sử dụng GitHub từ dòng lệnh.

Cài đặt Git giúp xử lý các dự án với tốc độ và hiệu suất cao

Cài đặt Git giúp xử lý các dự án với tốc độ và hiệu suất cao

VCS là gì và nó hoạt động như thế nào?

VCS là tên viết tắt của version control system – hệ thống kiểm soát phiên bản. Là nhà phát triển, bạn có thể sử dụng VCS để theo dõi các thay đổi của tệp. Các phiên bản khác nhau của tệp và các thay đổi được thực hiện cho từng phiên bản được tạo bởi VCS. Bằng cách này, bạn sẽ có thể chuyển đổi liền mạch giữa các phiên bản khác nhau của tệp. Bằng cách lưu trữ một tập hợp các thay đổi tệp trên kho lưu trữ, nó giúp theo dõi các thay đổi trong tệp mã nguồn. Hệ thống kiểm soát phiên bản có thể theo dõi các thay đổi trong dữ liệu nhị phân, không chỉ các tệp văn bản.

Có nhiều loại hệ thống kiểm soát phiên bản như:

 • Hệ thống kiểm soát phiên bản bản địa hóa.
 • Hệ thống kiểm soát phiên bản tập trung.
 • Hệ thống kiểm soát phiên bản phân tán.
Cấu trúc của Git version control system

Cấu trúc của Git version control system

Tính năng Git

Sử dụng Git cho phép bạn không gửi mã của mình đến máy chủ trung tâm mà không có bản sao của riêng bạn. Khi bạn cài đặt Git, tất cả các thay đổi được thực hiện đối với mã nguồn và bạn có thể giao tiếp với các nhà phát triển khác. Cụ thể:

 • Nguồn mở và miễn phí.
 • Hỗ trợ phát triển phi tuyến tính.
 • Phát triển phân tán.
 • Theo dõi lịch sử.
 • Các dòng mã dựa trên vai trò.
 • Phân nhánh dễ dàng hơn.
 • Tạo bản sao lưu.
 • Quy trình làm việc dựa trên tính năng.
 • Hỗ trợ cộng tác.
 • Có thể mở rộng.
 • Thử nghiệm dùng một lần.
 • Phát triển phân tán.

Cách kiểm tra phiên bản git

Để kiểm tra phiên bản Git hiện tại và mới nhất của bạn, hãy chạy:

 git --version

Đầu ra mẫu:

git version 2.7.4

Cài đặt Git trên Linux

Bạn cần một VPS Linux để trải nghiệm Git trên đó, hãy tìm các gói VPS chất lượng với hỗ trợ 24/7 và thủ tục đơn giản để sở hữu chỉ bằng vài cú nhấp chuột. Trước khi theo dõi các bước cài đặt trong hướng dẫn này, hãy đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập với quyền root hoặc người dùng có đặc quyền sudo.

Git nên được cài đặt trên hệ điều hành của bạn với tất cả các bản phân phối Linux chính. Nhưng tùy thuộc vào hệ thống bạn đang sử dụng, nó có thể không được cài đặt. Các gói Git có sẵn thông qua apt. Vì vậy, hãy chạy lệnh bên dưới trên hệ thống của bạn.

Debian/Ubuntu

sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y sudo apt-get install git -y

Arch Linux

sudo pacman -S Git

Fedora/Red Hat/CentOS

sudo yum install git

sudo dnf install git

Để xác minh rằng quá trình cài đặt thành công, hãy nhập:

$ git --version
git version 2.9.2

=>> Hướng dẫn cài đặt Caddy trên Linux

Làm cách nào để xây dựng Git từ mã nguồn trên Linux?

Debian/Ubuntu

Để xây dựng trên Linux, Git yêu cầu một số phụ thuộc. Để làm cho chúng có sẵn. Hãy chạy:

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install libcurl4-gnutls-dev libexpat1-dev gettext libz-dev libssl-dev asciidoc xmlto docbook2x

Bây giờ, sử dụng lệnh bên dưới để sao chép nguồn Git.

$ git clone https://git.kernel.org/pub/scm/git/git.git

Sau đó, nhập lệnh sau để xây dựng Git và cài đặt nó trong /usr, chạy make:

$ make all doc info prefix=/usr
$ sudo make install install-doc install-html install-info install-man prefix=/usr

Làm cách nào để cấu hình Git trên Linux?

Sau khi cài đặt thành công, bạn đã sẵn sàng truy cập và sử dụng tất cả các lệnh của Git để nó hoạt động với các kho lưu trữ cục bộ và từ xa. Lần đầu sử dụng cần cấu hình hãy chạy lệnh bên dưới để cho phép bạn định cấu hình tên người dùng và địa chỉ email Git cũng như trình soạn thảo văn bản mặc định.

Lưu ý: Thay thế vpschinhhang bằng tên của riêng bạn.

$ git config --global user.name "vpschinhhang"
$ git config --global user.email "[email protected]"
git config --global core.editor vim

Sau đó, sử dụng lệnh sau để xem cấu hình git:

git config --list

user.name=myusername

user.email=username@email.com

core.editor=vim

Làm cách nào để thiết lập và sử dụng kho Git trên Linux?

Các tệp và thư mục được thu thập trong kho lưu trữ với những thay đổi tương ứng của chúng được theo dõi bởi VCS, chúng cam kết quản lý hoặc theo dõi các thay đổi trong kho lưu trữ. Sử dụng các cam kết cho phép bạn áp dụng các thay đổi hoặc hoàn nguyên về một thay đổi cụ thể trong kho lưu trữ.

Trong trường hợp có thư mục dự án, bạn có thể khởi tạo nó bằng lệnh bên dưới để sử dụng làm repo git và theo dõi các thay đổi. Sau đó, Git sẽ khởi tạo thư mục dưới dạng kho lưu trữ và tạo một thư mục .git được sử dụng để lưu trữ tất cả các tệp cấu hình.

git init

Bây giờ, gõ lệnh sau để bắt đầu theo dõi các thay đổi. Ví dụ: để thêm tệp, reboot.c:

git add reboot.c

Bây giờ bạn có thể thêm các tệp trong thư mục đó và bắt đầu theo dõi các thay đổi nếu bạn chạy lệnh bên dưới:

git add .

Để thêm thông báo (file) cho biết các thay đổi đối với tệp, chỉ cần sử dụng giống như lệnh sau:

git commit -m “Initial Commit.”

Sao chép một kho lưu trữ từ xa

Bạn có thể làm việc với các kho lưu trữ từ xa. Nhân bản là sao chép tất cả các tệp trong repo từ xa vào repo cục bộ. Vì vậy, hãy gõ:

git clone https://github.com/linuxhint/code.git

Chạy lệnh bên dưới để xem trạng thái của các tệp trong kho lưu trữ.

git status

Rõ ràng, sau khi chạy lệnh trên, bạn sẽ thấy các tệp trong kho lưu trữ có bị thay đổi hay không. Ngoài ra, bạn có thể lấy tất cả các thay đổi từ kho lưu trữ từ xa và hợp nhất chúng vào kho lưu trữ cục bộ. Khi bạn có kho lưu trữ bản sao, hãy chạy lệnh sau để cập nhật kho lưu trữ cục bộ từ xa.

git fetch

Tạo và xóa kho lưu trữ từ xa

Sử dụng lệnh sau để tạo một kho lưu trữ từ xa mới:

git remote add new_repo https://github.com/operavps/new_repo.git

Ngoài ra, bất cứ khi nào bạn muốn xóa kho lưu trữ từ xa khỏi dòng lệnh, hãy nhập:

git remote rm https://github.com/operavps/new_repo.git

Đó là tất cả! Bây giờ hãy bắt đầu làm việc với các kho lưu trữ cục bộ và từ xa.

=>> Hướng dẫn cài đặt Monit trên Linux

Trong bài viết này, chúng tôi đã chia sẻ cách cài đặt Git trên VPS Linux. Bạn sẽ có toàn bộ bản sao của mã trên các hệ thống cục bộ của mình và quan sát tất cả các thay đổi được thực hiện đối với mã nguồn. Và bạn có thể gửi lời chào bằng việc việc giao tiếp thường xuyên giữa các nhà phát triển khác. Chia sẻ trải nghiệm mới của bạn với các nhà phát triển khác và đặt câu hỏi ngay bên dưới phần bình luận của bài viết này.