Bài viết mới nhất

Hướng dẫn cài đặt CyberPanel trên VPS Ubuntu
Cách sử dụng lệnh Chown trong Linux để thay đổi quyền sở hữu tệp
Lệnh truncate trong Linux - Cách để xóa hoặc cắt bớt nội dung tệp
Cách sử dụng lệnh dig trong Ubuntu, Debian, CentOS, Redhat
6 phương pháp gửi email từ dòng lệnh trong Linux
Cách thay đổi Hostname bằng Terminal trong Linux
Cách giải quyết lỗi Permission Denied trong Linux
Cách để xem nội dung tệp trong Linux
Hướng dẫn cài đặt XRDP trên Ubuntu 20
Cách cập nhật nhân Linux Ubuntu lên phiên bản mới nhất
Hướng dẫn cài đặt Android Studio trên Ubuntu và Debian
Sử dụng lệnh Alias để tạo phím tắt lệnh trong Linux
Cách để ẩn tệp và xem tệp ẩn trong Ubuntu
Cách kiểm tra phiên bản CentOS
Hướng dẫn 2 cách cập nhật Ubuntu
Cách sao chép tệp với lệnh SCP trong Linux
Hướng dẫn di chuyển từ CentOS 8 sang AlmaLinux 8
Cách cài đặt Git trên VPS Linux
Dùng lệnh ifconfig để cấu hình và quản lý giao diện mạng trong Linux
Sử dụng lệnh File trong Linux để xác định loại tệp